אני מסביר לך שוב שאין לי מושג מי מיסמר אותה לדלת. ככה מצאתי אותה. אני לא טיפש. אני מבין איך זה נראה. אבל ככה היא היתה כשחזרתי הביתה. מה? מטיול. לא, לבד. פשוט יצאתי קצת לנשום אוויר. לא, לא ראיתי אף אחד. אני חו- מה? לא. לא נגעתי בכלום. זאת אומרת, פתחתי את הדלת, ורק כשכבר נכנסתי אז ראיתי - לא. אין לי מושג למה דווקא אצלי. נפרדנו כבר לפני איזה זמן. אני לא יודע, לא היינו בקשר בזמן האחרון. אני מנחש שהיו, אבל אני לא יודע שמות. לא. זאת אומרת כן, אבל זה לא כמו שזה נשמע. לא נפגעתי. כן, מיוזמתה. אבל גם אני לא רציתי, זאת אומרת, לא ככה - הבנתי שהיא לא מסוגלת לקשר. בעצם, רגשית אפשר להגיד שהיא מתה כבר מזמן. לא, אני לא מנסה להקל ראש - איך אפשר להקל - זאת אומרת, תראה איך שזה נראה, עם הדם על הקירות - מה? לא, לא. כלומר, נכון שזה מזכיר קצת את הכתיבה שלי, כל הדם הזה והזרע בכל מקום, אבל אני פשוט נכנסתי וראיתי, זאת אומרת, לא אני כתבתי אותה ככה, ככה מצאתי אותה, אני נשבע.

יולי 2005