סיפורים ישנים שמצאתי כשעשיתי סדר, ונראה היה לי שכדאי לעשות איתם משהו
דדי